Ваш браузер устарел.

Для того, чтобы использовать все возможности сайта, загрузите и установите один из этих браузеров.

скрыть

Article

 • Title

  The efficiency of the differential gear to devices for controlling the speed change through a sun gear

 • Authors

  Strilets О. R.

 • Subject

  MACHINE BUILDING. PROCESS METALLURGY. MATERIALS SCIENCE

 • Year 2017
  Issue 2(52)
  UDC 621.833.65
  DOI 10.15276/opu.2.52.2017.05
  Pages 29-38
 • Abstract When performing technological processes, it becomes necessary to control changes in speed in magnitude and direction. Today, special attention is paid to the method of controlling speed changes using single-stage and multistage differential gears with a closed hydraulic system. Relevant issue is the efficiency of such devices. The aim of the work is to obtain analytical and graphical dependences of the efficiency between the driving and the driven links in single-stage single-row and two-row differential gears with closed hydraulic system, when the driving link is the carrier, and the driven one is the epicycle, and vice versa. The work of a single-row and two-row differential gear was analyzed in cases where the driving link is the carrier, and the driven one is the epicycle, and vice versa. The control link of the speed change is a solar gear that can rotate when fluid is pumped in the hydraulic system, or can be stopped by a closed hydraulic system. An analytical study of the efficiency for such a transmission was performed, and its graphic dependencies on transmission parameters were obtained. Based on the obtained analytical expressions and graphical dependencies, a conclusion was made about the change in the value of the efficiency from the ratio, the speed of the control link, and its estimation from the point of view of self-braking was performed.
 • Keywords efficiency, differential gear, sun gear, carrier, epicycle, closed hydraulic system
 • Viewed: 809 Dowloaded: 7
 • Download Article
 • References

  1. Стрілець, О. Керування змінами швидкості за допомогою зубчастої диференціальної передачі / О. Стрілець, В. Стрілець, І. Шинкаренко // «Машинознавство». Всеукраїнський науковотехнічний і виробничий журнал. – № 6(120). – Львів: 2007. – С. 38 – 41.

  2. Стрілець, О. Комп’ютерне моделювання диференціальних передач з пристроєм для керування швидкістю / О. Стрілець // «Машинознавство». Всеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал. – № 12(150). – Львів: 2009. – С. 39 – 43.

  3. Malashchenko, V. Fundamentals of Creation of New Devices for Speed Chang Management / V. Malashchenko, O. Strilets, V. Strilets // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – Lviv: 2015. – № 2. – P. 11 – 20.

  4. Малащенко, В.О. Класифікація способів і пристроїв керування процесом зміни швидкості у техніці / В.О. Малащенко, О.Р. Стрілець, В.М. Стрілець // Підйомно-транспортна техніка. – Одеса: 2015. – № 1. – С. 70 – 78.

  5. Стрілець, О.Р. Обґрунтування можливості керування змінами швидкості за допомогою диференціальних передач / О. Стрілець // Вісник Інженерної академії України. – Київ: НАУ, 2015. – № 2. – С. 177 – 181.

  6. Стрілець, О.Р. Керування змінами швидкості за допомогою зубчастої диференціальної передачі через епіцикл / О.Р. Стрілець // Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя». – № 4 (80). – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 129 – 135.

  7. Стрілець, О.Р. Керування процесом зміни швидкості за допомогою диференціальної передачі через сонячне зубчасте колесо / О.Р. Стрілець // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». – № 5(229). – Хмельницький: ХНУ, 2015. – С. 68 – 72.

  8. Стрілець, О.Р. Керування змінами швидкості за допомогою неповної диференціальної передачі через сателіт / О.Р. Стрілець // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. – № 4(72). – Рівне: НУВГП, 2015. – С. 138 – 148.

  9. Стрілець, О.Р. Керування змінами швидкості за допомогою зубчастої диференціальної передачі через водило / О.Р. Стрілець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – № 6 (95), ч.1. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 87 – 92.

  10. Малащенко, В.О. Керування змінами швидкості за допомогою багатосходинкової зубчастої передачі через сонячне зубчасте колесо / В.О. Малащенко, О.Р. Стрілець, В.М. Стрілець // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми механічного приводу. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – № 23(1195). – С. 87 – 92.

  11. Малащенко, В.О. Керування змінами швидкості за допомогою багатосходинкової зубчастої передачі через сонячне зубчасте колесо / В.О. Малащенко, О.Р. Стрілець, В.М. Стрілець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів: НУ «ЛП», 2016. – № 838. – С. 57 – 63.

  12. Малащенко, В.О. Новий привод з диференціалом і замкнутою гідросистемою для керування швидкістю машини / В.О. Малащенко, О.Р. Стрілець, В.М. Стрілець // Всеукраїнський науковотехнічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». – № 3(83). – Вінниця: 2016. – С. 109 – 116.

  13. Malashenko, V. Metoda i urzadzenie do zmiany predkosci za pomoca obiegowej przekladni zebatej z zestawem stopniowanych kol planetarnich / V. Malashchenko, O. Strilets, V. Strilets // PRACE NAU-KOVE ITVL V. – Zeszit 38, 2016 s. 5–11.

  14. Malashenko, V. Method and device for speed change by the epicyclic gear train vith stepped-planet gear set / V. Malashchenko, O. Strilets, V. Strilets // RESEARCH WORKS OF AFIT. – 2016. – Issue 38, p. 13–19.

  15. Малащенко, В.А. Новый способ бесступенчатого изменения скорости при помощи зубчатых дифференциальных передач с замкнутой гидросистемой / В.А. Малащенко, О.Р. Стрилец, В.Н. Стрелец // Международный инженерный журнал «Механические передачи. Приводы и компоненты машин». – М.: 2015. – № 4-5. – С.7 –10.

  16. Вавилов, А.В. Совершенствование трансмиссий дорожных машин для повышения их конкурентоспособности и обеспечения импортозамещения». / А.В. Вавилов, В.А.Малащенко, О.Р.Стрилец, В.Н. Стрелец // Автомобильные дороги и мосты. – № 4. – Минск: БНТУ, 2016. – С. 140 – 150.

  17. Стрілець, О.Р. Способи керування змінами швидкості у техніці / О.Р. Стрілець // Збірник тез. УІ-ІІ-ої Міжнародної н-п конференції Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси ІІРТК-2015. – Київ: 18 – 19 травня, 2015. – С. 220 – 221.

  18. Стрілець, О.Р. Огляд і аналіз способів керування змінами швидкості в техніці 12-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові / О.Р. Стрілець //: тези. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 28 – 29 травня 2015 року. – С. 196 – 197.

  19. Стрілець, О.Р. Кінематичні можливості зубчастих диференціальних передач з замкнутою гідросистемою / О.Р. Стрілець // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», том 1.– Тернопіль, 25 – 26 листопада 2015 року. – С. 234 – 235.

  20. Стрілець, О.Р. Можливості багатосходинкових зубчастих диференціальних передач з замкнутими гідросистемами керувати швидкістю / О.Р. Стрілець // Збірник тез. ІХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси ІІРТК-2016. – Київ: НАУ, 17 – 18 травня 2016. – С. 234 – 236.

  21. Стрілець, О.Р. Про визначення коефіцієнта корисної дії зубчастих диференціальних передач з замкнутою гідросистемою для керування змінами швидкості / 5-а Міжнародна науково-технічна конференція «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій» / О.Р. Стрілець // тези. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 27 – 28 жовтня 2016 року. – С. 142 – 144.

  22. Пат. 18587 Україна, МПК F16Н3/00. Зубчастий диференціал з пристроєм для керування змінами швидкості / Стрілець О.Р., Стрілець В.М; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. – u № 2006 05205; заявл. 12.05.06; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11, 2006 р.

  23. Пат. 25335 Україна, МПК F 16 Н 1/28. Зубчастий диференціал з пристроєм для керування змінами швидкості / Стрілець О.Р.; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. – u № 2005 04847; заявл. 23.01.07; опубл. 19.08.07, Бюл. № 12, 2007 р.

  24. Пат. 28489 Україна, МПК В60/К17/06. Планетарна коробка передач / Стрілець О.Р.; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. – u № 2007 09132; заявл. 09.08.07; опубл. 10.12.07, Бюл. № 20, 2007 р.

  25. Пат. 108239 Україна, МПК F 16 Н 1/28. Пристрій для керування змінами швидкості / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М.; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. – u № 2016 00131; заявл. 04.01.16; опубл. 11.07.16, Бюл. № 13, 2016 р.

  26. Кіницький, Я.Т. Теорія механізмів і машин: Підручник / Я.Т. Кіницький // НАН України.– К.: «Наук. Думка», 2002. – 660с.

 • Creative Commons License by Author(s)